2024.04.25.

Cel torony

Az érdekességek tárháza

Esztergom munkavédelem az építőipar területén

Az építőiparban kiemelkedő figyelmet kell fordítani a munkavédelemre, eleget kell tenni a munkaegészségügyi és munkabiztonsági követelményeknek. A statisztikák azt mutatják, hogy a legtöbb munkabaleset az építőipar területén történik, ezért ezen a területen esztergom munkavédelem szempontjából élen jár. Esztergom munkavédelem szerint igyekszik minden előírásnak megfelelni, ilyen értelemben minden építőiparban van egy építőipari kivitelező és egy építőipari munkavédelmi koordinátor. Az építőipari kivitelező feladati között szerepel a biztonsági és egészségvédelmi terv kidolgozása. Ebben a tervben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelményeket. Az építőipari munkavédelmi koordinátor feladatai között pedig az szerepel, hogy koordinálja munkavédelmi feladatok megvalósítását a kivitelezési tervdokumentáció készítésénél és az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél.

Továbbá szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet is, és összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik. Ezen fő feladatokat betartva az építőipar területén esztergom munkavédelem szempontjából igyekszik mindennek megfelelni. Természtesen sok apró részlete van a munkavédelmi előírásoknak, amelyeket szintén be kell tartani, és figyelembe kell venni, annak érdekében, hogy a munkabalesetek elkerülhetőek legyenek.